Boka Rum2019-07-10T20:45:49+00:00

Boka rum

Sök och ändra bokning / search and manage booking

Villkor

Avbokning

Privatpersoner

1-3 rum; Fri avbokning av rum till kl 16.00 3 dagar innan ankomst. Vid senare avbokning debiteras ni 100% i avbokningsavgift.

4 rum eller fler; Fri avbokning fram till kl 16.00 14 dagar innan ankomst. Vid senare avbokning debiteras ni 100% i avbokningsavgift.

Om vi haft särskilda kostnad med anledning av er beställning får du ersätta även dessa.

Avbokning sker via mail, där ni även får en bekräftelse utav oss att ni har avbokat.

Skulle det ske via telefon så är det först när ni har fått vår bekräftelse på avbokningen som den är giltig.

Företag/grupp:

Fri avbokning 4 veckor före arrangemangets början. Fram till 14 dagar innan debiteras ni 75% i avbokningsavgift. Därefter full betalning.

Om vi haft särskilda kostnad med anledning av er beställning får du ersätta även dessa.

Avbokning sker via mail, där ni även får en bekräftelse utav oss att ni har avbokat.

Terms and conditions

Cancellation

Individuals

1-3 rooms; Free cancellation of room until 4 pm 3 days before arrival. If canceled later, you will be charged 100% in the cancellation fee.

4 rooms or more; Free cancellation until 16:00 14 days before arrival. If canceled later, you will be charged 100% in the cancellation fee.

If we have had special costs due to your order, you will also replace these.

Cancellations are made via email, where you also receive a confirmation from us that you have canceled.

Should this be done by phone, it is only when you have received our confirmation of the cancellation as it is valid.

Company / Group:

Free cancellation 4 weeks before the start of the event. Up to 14 days before, you will be charged 75% in the cancellation fee. Then full payment.

If we have had special costs due to your order, you will also replace these.

Cancellations are made via email, where you also receive a confirmation from us that you have canceled.